Vânzare terenuri – Legea 17/2014

IMPORTANT: 
LA DEPUNEREA OFERTELOR DE VANZARE TEREN EXTRAVILAN TREBUIE SA PREZENTATI OBLIGATORIU
- EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ACTUALIZAT ( TERMEN 30 DE ZILE )
Înapoi