Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi

Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Vă informăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță și sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

► Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO):

- Nume și prenume: IONICĂ VILICA;

- Adresă e-mail: protectiadatelorvr@yahoo.com,

► Prin completarea formularelor, solicitanții iși dau acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primăria Comunei Valea Râmnicului.

 ► Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de următoarele drepturi:

- dreptul la informare;

- dreptul de acces la date;

- dreptul la rectificare;

- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

- dreptul la restricționarea prelucrării;

- dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul la opoziție;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;

- dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

► Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată:

- Primăriei Comunei Valea Râmnicului;

- persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail mai sus menționată.

► Scopurile prelucrării:

- Resurse umane;

- Gestiune economico-financiară și administrativă;

- Statistică;

- Evidența populației și stare civilă;

- Constatarea și sancționarea contravențiilor;

- Prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

- Protecția și securitatea persoanelor și a bunurilor;

- Protecție și asistență socială;

- Servicii de consiliere legală și reprezentare în justiție;

- Registratură;

- Soluționare petiții/sesizări;

- Arhivare;

- Tranzacții spații comerciale;

- Gestionarea declarațiilor de avere și de interese.

► Legalitatea prelucrării – conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Înapoi