Personalități locale

 

 

DRĂGAN, IOAN D.- locotenent comandor aviator şi publicist. S-a născut la 26 octombrie 1898 la Dărâmaţi (Valea Ramnicului). A  funcţionat ca profesor la Scoala de ofiţeri de rezervă infanterie Ploieşti, la Liceul militar din Chişinău, cât şi la Şcoala de Aviaţie şi Şcoala Aplicatie de Geniu din Bucureşti.

 

BAICULESCU, ALEXANDRU. poet (29 septembrie 1913 - 9 septembrie 1942), fiul lui Pavel şi al Mariei Baiculescu, s-a născut in satul Rubla.

După absolvirea cursurilor primare în satul natal, urmează Liceul „Regele Ferdinand” din Râmnicu Sărat, Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti (trei ani, 1932-1935) şi apoi Şcoala militară de ofiţeri activi, pe care o absolvă în anul 1938.

 

A debutat cu proză şi versuri în revista Caiet lunar de literatură şi artă (Râmnicu Sărat, 1934) al cărui redactor a fost (împreună cu Traian Stoica). În 1939 publică o plachetă cu 21 poeme inchinate mamei, Calea Lactee, tipărită la Braşov.

 

Cade eroic pe frontul de est, în urma sa rămânând şi alte creaţii literare, unele din acestea fiind tipărite postum, prin grija fratelui său, George.

 

BAICULESCU, GEORGE, istoric şi critic literar, publicist, editor (1 aprilie 1900, Rubla - 6 septembrie 1972, Bucureşti). A absolvit Liceul „Regele Ferdinand” din Râmnicu Sărat (1921) şi Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti (1925). Din anul 1922 a fost bibliotecar şi apoi şef al serviciului bibliografic de 1a Biblioteca Academiei Române (1951-1964).

 

CREŢU, ION (Ioan Gh. Oancea Creţu), politician, istoric literar, eminescolog, editor (20 octombrie 1893, Bălţaţi - 16 ianuarie 1970, Bucureşti).

 

Urmează cursurile primare în satul natal, pe cele secundare şi liceale la Bucureşti şi apoi Facultatea de Litere din laşi (absolvent 1918). Funcţionează ca profesor la Râmnicu Sărat, unde a fost şi prefect al judeţului Râmnicu Sărat (1930 - 1931), iar din 1932 în Bucureşti, fiind mult timp director al Liceului „Gheorghe Lazăr”.

 

Debutează în 1920 la „Patria” din Cluj. Preocupările sale literare au vizat opera lui Ion Heliade- Rădulescu, lon Creangă, Garabet Ibrăileanu şi în special opera eminesciana, căreia îi dedică şase volume, în două dintre acestea punând în valoare

publicistica politică a poetului, din perioada cât a fost redactor la „Timpul”. În colaborare cu Al. Rosetti, J. Byck şi R. Petre, a scris manuale şi antologii literare pentru elevi (1925-1947).

 

MARINESCU, ION - redactor de rubrică la departamentul „Actualităţi" al Societăţii Române de Radiodifuziune, fiul lui Gheorghe şi al Alexandrinei Mutum. S-a născut la 8 aprilie 1952 în satul Rubla. A urmat primele opt clase în satul natal, Şcoala Profesională de trei ani din cadrul Grupului Şcolar “23. August Bucureşti (1967-1970) pentru calificare în meseria strungar metale; Liceul real-umanist “I. L. Caragiale" din Bucureşti (1970-1975) şi apoi Facultatea de Ziaristică din cadrul Academiei“Ştefan Gheorghiu" (1977-1981).

 

În perioada 1969-1972, a lucrat ca strungar la secţia “Mecainică uşoară” a Uzinelor “23 August” (devenită după 1990, S.C. Faur), iar după efectuarea stagiului militar (1972-1973), tot ca strungar la secţia mecano-energetică a Combinatului de prelucrare a lemnului “Pitaera” (1973-1977). Din 1981 este redactor de rubrică la departamentul “Actualităţi” al Societăţii Române de Radiodifuziune.

 

POPESCU, ION , ofiţer. S-a nãscut la 20 iulie 1899 in satul Bãlţaţi. După absolvirea, în 1919, a Şcolii Militare de Artilerie este încadrat cu gradul de sublocotenent în Regimentul 28 Artilerie. Absolvent, ca şef de promoţie, al Şcolii Superioare de Război (1936), este încadrat în Marele Stat Maior şi apoi ca şef la birourile 1-3 din Divizia V-a infanterie, Gamizoana Buzău. la parte, ca ofiţer de Stat Major la Campania 1941/1945, Fiind ucis la Cotul Donului, intr-o poziţie înaintată a Regimentului 8 Dorobanţi Buzău, pe inaltimile de la Vercelli Fominsky.

 

Text extras din "Valea Râmnicului - File de monografie"

Înapoi