Infrastructura şi mediu

 

Infrastructura de transport

Situata in apropierea orasului Ramnicu Sarat, comuna Valea Ramnicului a beneficiat de timpuriu de o retea de drumuri relativ dezvoltata. Teritoriul comunei este strabatut de DE E85 Bucuresti - Suceava din care se desprinde DJ 203A.

 

Localitati importante apropiate :

-  Ramnicu Sarat (2 km)

-  Buzau (33 km)

-  Focsani (35 km)

-  Faurei (40 km)

 

Cele mai utilizate mijloace de transport pentru sosirea în comuna Valea Ramnicului sunt autoturismele proprii, mijloacele de transport în comun (autobuze) şi microbuze.

 

Infrastructura de utilităţi


Alimentarea cu apa

In comuna exista retea de alimentare cu apa potabila, in sistem contorizat, la care se adauga fantanile si puturile din gorpodariile populatiei. 

 

Canalizare

In prezent gradul de realizare al retelei de canalizare este de 10% ( 7,7km in satul Oreavu). Gospodăriile din satele apartinatoare comunei Valea Ramnicului care nu dispun de un sistem centralizat de canalizare sunt deservite de haznale de tip rural şi fose septice, iar apele uzate sunt deversate în puţuri absorbante şi fose septice.

 

Alimentarea cu căldură

În comuna Valea Ramnicului asigurarea încălzirii locuinţelor se realizeaza cu sobe ce folosesc drept combustibil lemn şi cărbune.

Construcţiile mai noi au centrale termice pe lemne cu gazeificare sau combustibil solid -cărbune ce asigură alimentarea cu energie termică. Prepararea hranei la bucătării se realizează la maşini de gătit tip aragaz folosind drept combustibil gaze lichefiate îmbuteliate sau la sobe cu plită folosind combustibil solid - lemne.

 

Alimentarea cu energie electrică

Comuna Valea Ramnicului este racordata la sistemul energetic national. Distributia energiei electrice este asigurata pe 98% din teritoriul comunei, exceptie facand locuintele nou construite.

-  numar de abonati casnici - 1734 de gospodarii;

- numar de abonati persoane juridice - 59 de societati comerciale.

 

Telefonie si cablu TV

Localitatile componente ale comunei sunt prevăzute cu instalaţii de telefonie având ca abonaţi agenţi economici şi casnici. Reţelele de telefonie sunt pozate aerian pe stâlpi de lemn si stâlpii de beton ai reţelei electrice de joasa tensiune. Din punctul de vedere al telefoniei mobile, teritoriul comunei este acoperit de antenele principalelor companii: Vodafone, Orange, Cosmote, Digi Mobil. Exista cablu TV prin DOLCE si DIGI pe intreg teritoriul localitatii.

 

Alimentarea cu gaze naturale

Comuna Valea Ramnicului este racordata la reteaua de distributie gaze naturale in proportie de 5%. Astfel, pentru perioada 2014-2020 alimentarea cu gaze naturale a comunei este un proiect prioritar pentru Primaria Comunei Valea Ramnicului.

 

Sănătate

In comuna Valea Ramnicului functioneaza patru cabinete medicale individuale. In functie de situatie, se apeleaza la Serviciul national unic pentru apeluri de urgenta, 

 

Spitalele din apropiere (spitalul din Ramnicu Sarat fiind situat doar la 4 km distanta fata    de centrul comunei) putand prelua si interveni in cazurile mai dificile.

Analiza privind asistenţa medicală în comuna Valea Ramnicului a scos în evidenţă urmatoarele informaţii:

 

La nivel local există 3 cabinete medicale individuale de medicina generală:

Valea Ramnicului – 1

Oreavu – 1

Rubla – 1

 

În comună există şi o farmacie in satul valea Ramnicului cel mai apropiat spital se află la aproximativ:

4 km Spitalul Municipal Valea Ramnicului

34 km Spitalul Judetean Buzau

38 km Spitalul Municipal Focsani

 

Mediu

Activitatea umană are efecte complexe asupra mediului natural, atât pozitive, cât şi negative. Solul este prima resursă ce poate fi transformată intens datorită factorului antropic. Există o serie de activităţi prin care se ajunge la degradarea solurilor. Între acestea se enumeră:

- Aplicarea unor agrotehnici necorespunzatoare care duc la tasarea solului;

- Poluarea solului prin tratamente chimice intense şi iraţionale (pesticide, îngrăşăminte chimice) ce afectează pânza freatică;

- Poluarea solului şi a pânzei freatice prin deversarea şi împrăştierea de dejecţii animale.

 

Defrisările iraţionale practicate în păduri transformă dramatic mediul natural atât din punct de vedere peisagistic, cât şi din punctul de vedere al echilibrului bio-pedo-climatic, fondul forestier având un rol foarte important în păstrarea acestui echilibru. 

 

Text extras din "Strategia de dezvoltare a comunei Valea Râmnicului"

Înapoi