Economie

 

Potenţialul economic cât şi structurile economice pentru valorificarea acestuia sunt modeste, dominant agricole, ceea ce conferă comunei Valea Ramnicului un suport redus de dezvoltare în perspectivă. Aceasta situaţie se amplifică prin poziţia localităţii într-o zonă caracterizată prin diverse disfunctionalităţi demografice, economice, sociale şi de echipare edilitară, dar acesta nu este un impediment pentru locuitorii din Valea Ramnicului. Suportul economic al comunei este asigurat, în principal, de fondul agricol care ocupă 83,12% din suprafaţa totală a teritoriului administrativ. Potenţialul economic actual al asezarii este predominant agricol, cea mai mare parte a populaţiei având locuri de muncă în exploataţiile agricole particulare şi în alte societăţi agricole. 

 

Sectorul zootehnic este dezvoltat la nivelul gospodăriilor.

 

La activitatea societăţilor comerciale din sectorul privat se adaugă şi activitatea persoane fizice autorizate, care desfăşoară activităţi în domeniul comertului, medical sau apicol.


Comerţ şi servicii

Zonă comercială este reprezentată prin dotări şi spaţii comerciale şi de alimentaţie publică cu caracter privat, dar acestea nu se constituie într-un adevărat centru comercial. 

In prezent, comună are la dispoziţie toată gama de produse în prăvăliile din sate şi rareori locuitorii sunt nevoiţi să meargă în municipiul Buzău pentru a se aproviziona.

Serviciile sunt prezentate în comuna Valea Râmnicului prin activităţi nu tocmai diversificate oferite populaţiei: prelucrarea  primară a produselor agricole (moara), service auto, etc.a produselor agricole (moara), prelucrarea brută a lemnului, service auto, etc.

 

Industrie si comert

Activitatea industrial din cadrul comunei Valea Ramnicului este reprezentata prin cateva unitati economice care prelucreaza in general resursele existente in teritoriu si angajeaza o parte importanta din populatia active a comunei. 

 

Text extras din "Strategia de dezvoltare a comunei Valea Râmnicului"

Înapoi