Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Valea Ramnicului, judetul Buzau;


b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Valea Ramnicului, judetul Buzau;

Programul de functionare: 

 • Luni - Joi, între orele: 8:00 - 16:00
 • Vineri,  între orele: 8:00 - 14:00

Program de audiente:

 • Primar –  Ing. Galbenu Marian
 • Viceprimar -  Enache Victor
 • Secretar comuna – Jr. Serbu Ionut
 • Luni - Joi, între orele: 8:00 - 16:00
 • Vineri,  între orele: 8:00 - 14:00

 

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Valea Ramnicului si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

 

Conducerea Primariei comunei Valea Ramnicului:

 • Primar –  Ing. Galbenu Marian
 • Viceprimar -  Enache Victor
 • Secretar comuna – Jr. Serbu Ionut
 • Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:  Jr. Serbu Ionut - Secretar UAT

 

d) Coordonatele de contact

 • Denumire: Primaria comunei  Valea Ramnicului, judetul   Buzau
 • Sediul: sat  Valea Ramnicului , com. Valea Ramnicului, jud. Buzau
 • Telefon: 0238536158 / Fax:  0238536158
 • E-mail: primariavalearamnicului@yahoo.com
 • Pagina de internet: www.comunavalearimnicului.ro

 

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

 

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii


h) Modalităţi de contestare în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 

Înapoi