Aparatul de specialitate

 

Demnitari

Ing. Galbenu Marian - Primar

Enache Victor - Viceprimar

 

Secretar general

Jr. Șerbu Ionuț - Secretar general 

 

Consilier Primar

Oprea Amelia - Inspector de specialitate

 

Compartiment Buget Finante Contabilitate

Ec. Hârja Luciana - Inspector superior

 

Compartiment Impozite și Taxe si Executari silite

Matache Luciana - Inspector asistent

Simion Gina - Inspector asistent

Dediu Gina - Casier

 

 

Compartiment Asistență Socială și Autoritate Tutelară, Îngrijire persoane vârstnice, Asisteță medicală comunitară

Porumb Silviu Nicusor - Inspector asistent

Peltea Miorita - Asistent medical comunitar

 

Compartiment Relații cu publicul, Petiții, Arhivă, Registratură, Bibliotecă

Draganescu Neta Georgeta - Referent de specialitate

 

Compartiment Registru Agricol, Fond Funciar, Activități veterinare

Porumb Alina - Referent

Dr. Enache Sorina Adriana - Inspector asistent

Dr. Balasu Mara Alexandra - Inspector asistent

 

Compartiment Proiecte, Achiziții Publice, Urmărire contracte

Ec. Iordăchescu Viorica - Inspector principal
Stanciu Eugen Gheroghe -
Inspector asistent

 

Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, RENNS, Avize, Autorizații, Patrimoniu, Mediu și Cadastru
Dibu Adrian - Inspector principal

 

Compartiment Poliție locală

Pruteanu Romică - Polițist local

Ilie Loredana Nicoleta -  Polițist local

Toader Tudorel -  Polițist local

Drăgan Marius - Polițist local

Voicu George - Polițist local

 

Compartiment Asistență Juridică, Petiții, Contracte


 

Compartiment Situații de Urgență

Danulescu Cosmin Ionut - Inspector de specialitate

 

Compartiment Administrativ Gospodăresc, Transport

Gheorghe Ionel - Sofer

Costianu Daniela - Casier

 

Înapoi