Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău; 2020-12-28
51 / 2020 privind scoaterea din evidența fiscală a creanțelor fiscale înregistrate de S.C. COPET S.R.L. și S.C. SIEN PRODEXPO S.R.L. pentru care a fost declarat falimentul și radiate de la registrul comerțului 2020-12-28
50 / 2021 privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor juridice aflate în stare de insolvabilitate și trecerea într-o evidență separată 2021-01-28
49 / 2020 privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate și trecerea într-o evidență separată 2020-12-28
48 / 2020 privind aprobare contractului de salubrizare, a tarifului și modalității de colectare a deșeurilor de către S.C. RER SUD S.A. Buzău 2020-12-28
43 / 2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2. – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” 2020-11-27
42 / 2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 3.000.000 lei, pentru asigurarea finanţării/cofinanţării unor investiţii publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani, cu 2 ani perioada de grație 2020-11-27
41 / 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului local Valea Râmnicului, județul Buzău 2020-11-24
40 / 2020 rivind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021 2020-11-24
39 / 2020 privind rectificarea a V-a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2020 2020-09-23
38 / 2020 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2020 2020-08-31
37 / 2020 privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru : strada Toamnei 2020-07-24
36 / 2020 privind rectificarea a III-a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2020 2020-07-24
35 / 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru perioada iulie – septembrie 2020 2020-06-30
34 / 2020 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 2020-06-30

Înapoi